Teambuilding

 

Mange grupper i organisationer oplever på et tidspunkt, at der er behov for at drøfte og justere den måde samarbejdet fungerer på. Det kan enten være i forbindelse med ydre krav eller det kan være gruppens eget ønske om at komme til at fungere sammen på et højere niveau.

Gruppen kan f. eks være en direktion, en ledergruppe, en projektgruppe, en redaktion eller et salgsteam. Opgaverne er forskellige for grupperne, men der er en række områder, som kan være en kilde til dårlig præstation uanset hvilken type gruppe det handler om. Det er f. eks:

  • Uklarhed (og uenighed) om gruppens opgave, målsætninger og succeskriterierne herfor
  • Manglende oplevelse af, at der er de rigtige kompetencer i gruppen (måske manglende kendskab til hinandens kompentencer)
  • Uklar fordeling af arbejdsopgaverne mellem gruppens medlemmer (og måske også en skæv arbejdsdeling)
  • Dårlig kommunikation mellem medlemmerne i gruppen
  • Manglende fælles værdigrundlag for hvordan man samarbejder med hinanden
  • Dårlige relationer mellem gruppen og resten af organisationen eller andre grupper i organisationern

 

Typisk tager et teambuildingsforløb udgangspunkt i temaerne overfor. Formen afhænger af hvordan "temperaturen" er og hvad der er de konkrete mål.

Jeg har lavet mere end 50 forskellige teamudviklingsforløb fra klassiske rundbordssamtaler til flere dages træning outdoor og forsøger altid at tilpasse forløbet til den konkrete gruppe.

 

 

 

 

 

 

 

 

www.anderslauesen.dk © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.anderslauesen.dk